• excellence in accounting

Over ACompagnie

Moderne boekhouders werken digitaal samen met hun clienten. Reeds geruime tijd werken wij met online accounting software om onze dossier te digitaliseren en te automatiseren. Een gestructueerde online administratie zorgt ervoor dat we veel korter op de bal kunnen spelen en maakt van ons een eerstelijns adviseur. Zo krijgt u veel sneller de juiste informatie en krijgt u meer ruimte om te ondernemen.
Ondernemen is een complexe opdracht geworden. Snel wijzigende regels en wetten, vaak moeilijke startprocedures, veeleisende belanghebbenden. Kortom veel zaken waar u als ondernemer veel tijd moet voor vrijmaken zonder uw hoofdactiviteiten uit het oog te verliezen.
Daarom is onze professionele dienstverlening erop gericht uw administratieve, boekhoudkundige en fiscale aangelegenheden in de meest ruime zin te verzorgen. Zo kan U zich als ondernemer focussen op wat echt telt.
Kristof Verloo
Kristof Verloo
 
Nathalie Creten
Nathalie Creten
 
Joni
Joni Vanderveken
 
ACompagnie is een dienstverlenend kantoor op gebied van boekhouding en fiscaliteit in de meest ruime zin. Onder leiding van Nathalie Creten en Kristof Verloo wordt de boekhouding van een groot aantal KMO vennootschappen en kleinere handelszaken in diverse sectoren opgevolgd en begeleid.

Beiden hebben het diploma Master Handelswetenschappen met als afstudeerrichting Accountancy. Kristof Verloo behaalde tevens het bijkomend diploma van Gegradueerde in de Fiscale Wetenschappen aan de Fiscale Hogeschool Brussel.

Reeds van bij de aanvang staan wij in voor uw dossier.

Bij het opstarten van uw handelszaak (vennootschap of éénmanszaak) zorgen wij ervoor dat u de juiste keuzes maakt. In eerste instantie adviseren wij welke handelsvorm in uw geval de beste oplossing zal zijn. Belangrijke financiering- en investeringsbeslissingen worden vooraf besproken zodat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Uit deze analyse krijgt u als ondernemer een beter inzicht in de mogelijkheden van uw bedrijf.

Vervolgens stellen wij een financieel plan op, zorgen we voor een nauwe samenwerking met de notaris voor het opstellen van de oprichtingsakte, vervullen uw BTW formaliteiten, vragen we het ondernemingsnummer aan … kortom alle opstartformaliteiten worden stap voor stap voor u geregeld.

Volledige of gedeeltelijk outsourcing van uw boekhouding.

Wij verwerken, corrigeren en verifiëren alle stukken uit uw boekhouding, zowel bij u in de onderneming als bij ons op kantoor. Tussentijds mag u van ons feedback verwachten over de resultaten die zijn geboekt. Om uiteindelijk te komen tot een definitieve balans op jaareinde waarbij we zorgen voor de neerlegging van uw jaarrekening. Voorts zien wij erop toe dat u aan alle wettelijk verplichtingen voldoet.

Fiscale controle, geschillen, planning…

Wij geven belastingsadvies en begeleiden u bij het indienen van uw fiscale aangiften zowel in de vennootschap- als personenbelasting. De vragen van de administratie worden beantwoord, we zorgen voor hulp bij een fiscale controle en bij geschillen verdedigen we u ten opzichte van de administratie. Wij bieden niet alleen een globaal dienstenpakket maar staan ook open voor specifieke cases.Maak een afspraak

Bel ons:
Tel: 02 217 71 65
Bezoek ons:
Emile Jacqmainlaan 16 B23 1000 Brussel
Mail ons:
Gelieve alle velden in te vullen.